Rozdíl mezi errorem, defektem, bugem, failure a fault

Zpět na blog

Mezi vývojáři a testery může čas od času vzniknout neúmyslný komunikační šum, i když oba mohou myslet úplně to stejné. Rozhodli jsme se Vám proto, problematické výrazy vysvětlit.

Pojďme to napřed zkusit zkráceně a zjednodušeně. Testování je proces identifikace různých defektů, kde defekt je jakákoliv odchylka mezi skutečnými a očekávanými výsledky. Zjednodušeně řečeno, chyba v kódování se nazývá Error, error nalezený testerem se nazývá Defekt, defekt přijatý vývojovým týmem se nazývá Bug. Pokud build nesplňuje požadavky, pak se hovoří o Failure. Pokud Vám toto rychlé vysvětlení nestačí, vysvětlíme si jednotlivé pojmy podrobně.

Defekt

Lze jednoduše definovat jako rozptyl mezi očekávaným a skutečným výsledkem. Defekt je error nalezený po nasazení aplikace do produkčního prostředí. Obvykle se jedná o několik potíží se softwarovými produkty, jako je například externí chování nebo jeho vnitřní funkce. Jinými slovy, defekt je rozdíl mezi očekávaným a skutečným výsledkem v kontextu testování. Jedná se o druh odchylky, která vznikla omylem a není očekávaným požadavkem od klienta.

Error

Error je chyba, mylná představa nebo nedorozumění ze strany vývojáře aplikace. Do kategorie vývojářů zahrnujeme softwarové inženýry, programátory, analytiky a testery. Například vývojář může nepochopit design notací nebo programátor může nesprávně zadat název proměnné, takže povede k chybě. Error je například generován kvůli špatnému přihlášení, smyčce nebo kvůli syntaxi. Error obvykle vzniká v softwaru a vede to ke změně funkčnosti programu.

Bug

Bug je výsledkem Erroru kódování. Error nalezený ve vývojovém prostředí před nasazením do produkce. Chyba v programování, která způsobí špatné chování programu, nesprávné výsledky nebo selhání. Chyba softwaru nebo hardwaru, která způsobuje poruchu programu. Bug je terminologie používaná testery.

Failure

Failure je neschopnost softwarového systému nebo komponenty plnit požadované funkce v rámci stanovených požadavků na výkon. Když se defekt dostane ke koncovému zákazníkovi, nazývá se Failure. Během vývoje na Failure obvykle přijdou testři.

Fault

Nesprávný krok, proces či definice dat v počítačovém programu, která způsobí, že aplikace bude fungovat nezamýšleným nebo neočekávaným způsobem. Fault je přidána do aplikace jako výsledek Erroru. Jedná se o anomálii aplikace, která může způsobit nesprávné chování, a tím se nebude chovat podle původní specifikace. Fault je výsledek Erroru.

Softwarový průmysl se stále nemůže shodnout na konečných definicích pro všechny výše uvedené pojmy. Snad Vám toto krátké vysvětlení pomůže ulehčit Vaši budoucí komunikaci.

 

Autor

Vojtěch Prokeš

Chystáte nový projekt? Napište nám

Přetáhněte soubory do této oblasti a nebo klikněte pro nahrání. Choose File
Maximální velikost souboru: 20.97MB