Nové prvky dobrého UX v roce 2018

Zpět na blog

Zjednodušení cesty uživatele

Uživatelé obvykle navštěvují webové stránky s konkrétním záměrem, který chtějí uskutečnit a to v co nejkratším čase. Vývojáři aplikací a webových stránek se tak stále častěji zaměřují na zjednodušení struktury, která uživatele navede na konkrétní cíl.

Základem takového designu je minimalizace potřebných kroků k naplnění těchto cílů. Toho můžeme dosáhnout například dobře zvoleným tokem informací a jejich podoby. Pomůže nám také dobře pochopitelná navigace s logicky uspořádanou soustavou jednotlivých sekcí.

Zaměření se na obsah

Správně organizovaný a snadno přístupný obsah je klíčem k naplnění potřeb, které uživatele motivují k návštěvě webu, či spuštění aplikace. Poslední trendy jsou tak zaměřeny na odstraňování přebytečného obsahu, který uživatele může při jeho cestě vyrušovat nebo dokonce mást.

Důraz je kladen na relevantní a kvalitní informace. Storytelling je v dnešní době jednou z velmi oblíbených forem, skrz kterou se dají tyto informace prezentovat. Využívá formu vyprávění, emoce a také dávku empatie skrz které se může návštěvník lépe sblížit s vaší službou, produktem nebo značkou.

Kvalitní vizuální hierarchie je také jednou z věcí, která s obsahem přímo souvisí a která může směrem k návštěvníkům vyslat jasnou zprávu o tom, jakým způsobem se stránkou či aplikací pracovat.

„Lidé často nevědí, co chtějí, dokud jim to neukážete.“
 
Steve Jobs, CEO a spoluzakladatel společnosti Apple Inc.

Vylepšená personalizace

Personalizace je jedním z aspektů, který může výrazně ovlivnit jednotlivě prezentované informace, které se k uživateli mají dostat. Tím pak dále ovlivňují celkovou interakci uživatele s danou aplikací, či webovou stránkou. Dokonale zvládnutá personalizace tak může do určité míry ovlivňovat, jakým způsobem se budou uživatelé v daný moment rozhodovat. Dobrou ukázkou jsou personalizované newslettery, které cílí na specifické skupiny uživatelů s konkrétní nabídkou.

S rostoucím počtem moderních technologií jako jsou machine learning, artificial intelligence a další, budou tyto metody personalizace stále častější a také mnohem přesnější při vyhodnocování jednotlivých informací, s kterými uživatel pracuje. Automatizace těchto procesů je již v dnešní době na velice slušné úrovni. Příkladem může být zobrazování doporučených kategorií na základě předchozího vyhledávání.

„Zlidštění“

Díky poměrně novým technologiím jako jsou rozpoznávání hlasu, virtuálním asistentům (Siri, Cortana, Alexa a další) a stálým nárůstem mobilních zařízení si lidé osvojili interakci s těmito produkty. Očekávají stejnou odezvu a způsob komunikace jako s jiným člověkem.

Díky tomu se také objevila spousta nových a automatizovaných chatbotů, kteří jsou schopni řešit potřeby zákazníka a to na velice slušné úrovni. Příkladem takového řešení může být chatbot v aplikaci Slack a jemu podobní (Facebook, Evernote, Skype a další). Pocit propojení mezi uživatelem a jeho zařízením v emocionální rovině je zde klíčem k úspěchu.

Biometrická autentizace

Aplikace a webové stránky mohou usnadnit ověřování jednotlivých údajů uživatele a nahradit tak konvenční metody ověřování. Tato technologie je stále více dostupnější mezi širokým spektrem uživatelů a napomáhá tak rozpoznávat identitu vybrané osoby na základě konkrétních rysů. Pro uživatele tak může být snazší přístup do různých webových služeb, aplikací a podobně. Výhodou je také zvýšení bezpečnosti při používání těchto aplikací.

Video obsah

Trend video obsahu je stále na vzestupu a společně s dalším obsahem pomáhá vytvářet jedinečné a pro uživatele zapamatovatelné zkušenosti s danou službou či produktem. Důraz je kladen na rychlé načítání videa a jeho celkovou kvalitu, ve které je prezentováno. HD je v tomto směru samozřejmostí. S nárůstem nových technologií vzniká i pro uživatele nový a zajímavý obsah ve formě 360° videa, VR videa a živých vstupů. Vzhledem k těmto zkutečnostem se mění i podoba aplikací jako takových a přibývají nové, které ve výchozím zobrazení přehrávají videa v režimu portrét (IGTV).

„To, co jsme dodnes dokázali, bylo dříve pouhou představou.“
 
William Blake, Anglický básník, malíř a tiskař

Interakce založené na ovládání hlasem

S narůstajícím počtem nových mobilních zařízení ztrácejí tyto přístroje více a více fyzicky ovládaných prvků a tlačítek. Souběžně s tímto trendem vzrůstá počet aplikací a služeb jejichž interface ja založen na principu ovládání hlasem. Tyto rozhraní jsou již v dnešní době součástí většiny technologií, jako jsou například produkty od firem typu Apple, Amazon, Microsoft, Google a dalších (Siri, Alexa, Cortana aj.). V roce 2018 předpokládáme další nárůst těchto technologií a s tím spojených začínajících projektů.

Virtuální a rozšířená realita

Díky produktům jako jsou 3D brýle Oculus a HTC Vive vzrůstá také počet uživatelů, kteří s danou technologií pracují a každodenně využívají. Tomu se také přizpůsobují technologičtí giganti jako jsou Google a jeho 360° VR videa, kterých je již v dnešní době na YouTube obrovský počet (YouTube kanál má k dnešnímu dni přes 3 miliony aktivních odběratelů). Odhaduje se, že v tomto roce bude objem financí, které budou investovány do tohoto odvětví okolo 5 bilionů dolarů. Ve srovnání s rokem 2014, kdy toto číslo činilo „pouhých“ 90 milionů dolarů, je to obrovský nárůst, u kterého se počítá s dalším vývojem. Jste připraveni?

„Virtuální realita je způsob, jak uniknout od skutečného světa do něčeho fantastického. Má potenciál k tomu, aby se stala největší sociální technologií všech dob.“
 
Palmer Luckey, Zakladatel společnosti Oculus Rift

Rozšířená realita nachází své místo také ve výrobním průmyslu, zdravotnictví a zábavním průmyslu. Díky těmto technologiím jsem již dnes schopni zobrazovat například anatomii lidského těla v neuvěřitelných detailech, navigaci přímo v živém náhledu obrazovky mobilního zařízení a nebo třeba virtuální makeup, či oblečení. Jedním z příkladů komerčního využití může být IKEA, která spustila aplikaci IKEA AR Katalog, díky které si můžete vyzkoušet, jak budou vypadat vybrané produkty přímo ve vašem interiéru bez nutnosti jejich zakoupení. Toto tak dává uživatelům zcela novou možnost, jakým způsobem lze vybírat z nabízených výrobků.

 

Napsal

Michal Sadílek

UX lover, creative designer
 
Použité fotografie:

https://www.pexels.com/photo/person-using-macbook-pro-on-brown-wooden-desk-1061588
https://www.pexels.com/photo/woman-in-red-crew-neck-t-shirt-wearing-virtual-reality-glasses-911601
https://unsplash.com/photos/0E_vhMVqL9g https://www.pexels.com/photo/woman-in-black-coat-1181346
https://www.pexels.com/photo/white-paper-with-people-diagram-print-900108
https://www.pexels.com/photo/picture-smartphone-elephants-woman-88476

 

Štítky:

Chystáte nový projekt? Napište nám

Přetáhněte soubory do této oblasti a nebo klikněte pro nahrání. Choose File
Maximální velikost souboru: 20.97MB