Co je to agilní metoda vývoje, a kdy je vhodná pro Váš business?

Zpět na blog
délka čtení: 2 min

 

Každý podnikatel či firma, který uvažuje nad novým softwarem, ať už se jedná o webovou stránku, eshop, aplikaci či jiné řešení, by si měl dopředu ujasnit, jaký je jeho přesný podnikatelský záměr, jak ho co nejlépe uchopit a už od počátku z něj vytěžit maximum, co se jen dá.

V tomto článku Vám nebudu citovat odborné definice, po kterých se Vám může celý proces zdát extrémně komplikovaný. Řekneme si pouze hlavní myšlenky dvou nejznámějších metod, které se v této době používají k vývoji softwaru. Sami pak můžete zhodnotit, jaká metoda je vhodná pro Váš projekt. Proč jsem na úplném začátku zmínil myšlenku podnikatelského záměru, která Vám může přijít jako úplná samozřejmost?

Důvod je jednoduchý. Vaše podnikatelská vize se postupem času formuje a objevují se drobnosti, které ze začátku nemusely být hned patrné. Snažíte se najít nové možnosti propojení s klienty či zaměstnanci, širší využití produktu, zjednodušení, zatraktivnění, efektivitu, odlišení od konkurence či podtržení vyjímečnosti na trhu.

Opět si řeknete: “Proč toto píše? Vždyť tohle je jasné a vše si uvědomuji.”

I když Vám to může přijít jako jasná věc, každý projekt na začátku nedokážete na sto procent podchytit ze všech stran. Může tak dojít k neodoladění, a tím dodatečnému navýšení nákladů na vývoj, špatné uživatelské zkušenosti či podobné nepříjemnosti.

Vodopádový model

Jako tradiční a často používaný model vývoje informačního systému byl využíván Vodopádový model. V dnešní době je však tento způsob využíván především k ukázce, jak by spíše vývoj probíhat neměl. Je vyhovující pouze pro jednodušší projekty, které potřebujete rychle nasadit do produkčního prostředí.

Principem tohoto modelu je, že následující fáze začne až po ukončení té předchozí. Nevýhodou může být, že při zjištění nedostatků se lze vrátit pouze do předchozí úrovně projektu. Zákazník může do vývoje zasahovat pouze na začátku a na jeho konci, což může být nedostačující a výsledná podoba nemusí umět všechny náležitosti, které jste si při vývoji mohli uvědomit. Jak jsem již zmínil, u většiny případů není možné definovat všechny požadavky na začátku vývoje. Jakmile je systém předán zákazníkovi, nastává nejdelší fáze celého vývoje, a tím se stává údržba.  Největším problémem je však to, že nedostatky jsou zjištěny až v okamžiku, kdy je naprogramován celý systém a následují změny návrhu. Opětovné přeprogramování můžou celý projekt zpozdit a prodražit. Toto jsou hlavní důvody, proč už není tento model tolik využíván, ale díky své četnosti v minulosti je zařazen mezi tradiční přístupy vývoje softwaru.

Agilní vývoj

Kvůli všem výše jmenovaným nedostatkům vznikl na počátku nového milénia Manifest agilního vývoje softwaru. Jaký byl primární cíl této metodiky?

Úspora času. Nelze přece, aby společnost vyvíjela například webovou aplikaci dva roky. Žijeme v době, kdy konkurence nespí. Může se Vám tedy jednoduše stát, že s identickou myšlenkou přijdou na trh dříve jiné firmy.

Hlavní výhody tedy spočívají v časové úspoře a flexibilitě, při které v průběhu vývoje můžete přehodnocovat priority a přidávat různá zlepšení. To vše pomáhá soustředit se na výsledný produkt a snížit tak čas potřebný k uvedení na trh.

Mezi základní principy dodržování posloupnosti agilních metodik patří plán uchopený tak, aby nové funkce mohly být do vývoje dodávány často, třeba i na denní bázi. Dalším důležitým principem je správná a přímá komunikace v týmu pracovníků, aby časté schůzky brzy odhalovaly existující problémy. Nepřetržitá komunikace se zákazníkem je neméně důležitým prvkem správného fungování agilních metodik. Klient by měl komunikovat s týmem, podílet se jak na návrhu, tak na testování. Testování pak musí probíhat průběžně.

Na první pohled můžeme vidět hlavní rozdíl v celkovém přístupu ke komunikaci, která je základem všeho. Jelikož patřím mezi uživatele, kteří dají hodně na první dojem, je Vám asi jasné, k jaké metodě se přikláním. Navíc vidím aplikaci jednotlivých metod u nás ve firmě. 

Snad Vám tento krátký přehled pomohl ujasnit si, jakým způsobem by měl Váš software být vyvíjen, aby jste se od začátku mohli koukat na Váš vzkvétající business. A jaké zkušenosti máte s jednotlivými metodami Vy?

autor: Martin Novák

Chystáte nový projekt? Napište nám

Přetáhněte soubory do této oblasti a nebo klikněte pro nahrání. Choose File
Maximální velikost souboru: 20.97MB